Now showing items 1-20 of 22

 • Bytový dům 

  Jachan, Radek
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace návrhu bytového domu v obci Pustiměř. Objekt je navržen jako samostatně stojící. Má obdélníkový tvar a je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. V prvním ...
 • Bytový dům 

  Ratiborská, Adéla
  Předmětem bakalářské práce je novostavba bytového domu v Újezdci u Přerova. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a částečným podsklepením. Na každém nadzemním podlaží se nachází dvě bytové jednotky, kdy v prvním ...
 • Bytový dům Pod Štandlem 

  Nesit, Radek
  Předmětem bakalářské práce je bytový dům ve Frýdku-Místku, na ulici Pod Štandlem. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlaží, kde je prostor rozdělen do 9 bytových jednotek a dalších účelových místností ...
 • Fortel aneb postav si dům 

  Netrefová, Klára
  Návrh antropozem/metamorfoza volně navazuje na předdiplomový projekt Fortel aneb postav si dům, kdy jsem se rozhodla „přiložit ruku k dílu, řezat vrtat, skládat…“ A znovuobjevovat otisky práce a nástrojů v hmotě odkud se ...
 • Novostavba rodinného domu, Nové Město nad Metují 

  Grymová, Gabriela
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu rodinného domu v Novém Městě nad Metují. Objekt je navržen jako dvoupodlažní částečně podsklepený o velikosti 4+1 pro 4 osoby. Rodinný dům v ...
 • Penzion pro seniory 

  Lišková, Jana
  Projektovaný objekt penzionu pro seniory je umístěn v katastru města Velká Bíteš. Budova je navržena s ohledem na potřeby bydlení obyvatelů důchodového věku. Jedná se o čtyřpodlažní, nepodsklepený objekt. V prvním podlaží ...
 • Polyfunkční dům 

  Němec, Filip
  Předmětem této diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro pro-vedení novostavby polyfunkčního domu. Objekt se bude nacházet ve městě Brno v části Komárov. Novostavba bude rozdělena na tři samostatné ...
 • Polyfunkční dům 

  Kopr, Radim
  Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního domu na ulici Křídlovická ve městě Brně. Novostavba je pětipodlažní se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Hlavní vstup je orientován na jihovýchodní stranu a ...
 • Polyfunkční dům Na Skřivánku v Chotěboři 

  Janáček, Jiří
  Hlavním úkolem diplomové práce je zpracování projektu pro provádění stavby polyfunkčního domu Na Skřivánku v Chotěboři. Polyfunkční dům má jedno podzemní a 4 nadzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází prostory sloužící ...
 • Požární stanice 

  Výšek, Jan
  Diplomová práce řeší provedení studie a vypracování dokumentace pro provedení novostavby požární stanice. V objektu se uvažuje s umístěním jednotek hasičského záchranného sboru kraje kategorie JPO I a zároveň jednotky sboru ...
 • Požární stanice - stanice typu P 

  Tuza, Ondřej
  Tato diplomová práce řeší provedení studie a vypracování dokumentace pro provedení novostavby požární stanice. V objektu se uvažuje s umístěním jednotek záchranného sboru JPO I s územní působností zpravidla do 20 minut ...
 • Příprava a realizace spodní stavby sportovního centra v Břeclavi 

  Vyoralová, Tereza
  Předmětem mé bakalářské práce je zpracování stavebně technologického projektu spodní hrubé stavby sportovního centra. Jedná se o novostavbu objektu, který se nachází v městě Břeclavi a je částečně podsklepený se dvěma ...
 • Resort Sázava 

  Černý, Jakub
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby ubytovacího a relaxačního areálu Resort Sázava. Stavba je umístěna na svažitý pozemek nedaleko obce Sázava, v Kraji Vysočina. Lokalita se nachází v Chráněné krajinné oblasti ...
 • Rodinný dům 

  Kavečková, Hana
  Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby rodinného domu v obci Medlovice (okr. Vyškov). Stavba je navržena jako částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. V suterénu se ...
 • Rodinný dům s ordinací 

  Výšek, Jan
  Projekt řeší objekt pro bydlení. Jedná se o rodinný dům s provozem ordinace soukromého fyzioterapetua. Objekt je samostatně stojící, má 2 nadzemní podlaží, jedno podzemní, přičemž 2.NP je řešeno jako podkroví. Je to zděný ...
 • Rodinný dům s ordinací alergologie 

  Zaťko, Ondřej
  Projekt řeší objekt pro bydlení. Jedná se o rodinný dům s provozem ordinace alergologie. Objekt je samostatně stojící. Pobytová část má 2 nadzemní podloží, provozovna má 1NP. Je to zděný objekt z keramických tvárnic vyplněné ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Slechan, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace rodinného domu s projekční kanceláří ve městě Boskovice. Objekt je umístěn v klidné lokalitě na konci zástavby v mírně svažitém terénu v souladu s ...
 • Rodinný dům s rehabilitačním centrem 

  Jurutková, Zuzana
  Tato bakalářské práce řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou – s rehabilitačním centrem. Objekt je částečně podsklepený. V suterénu se nachází garáž a jiné místnosti technického rázu. V prvním nadzemním podlaží se ...
 • Rodinný dům v Jemnici 

  Kopr, Radim
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu v Jemnici. Novostavba je navržena jako třípodlažní dům se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Vstup do domu je orientován z východní strany. V této části je zádveří ...
 • Statické řešení železobetonové stropní konstrukce historické budovy 

  Nani, Pavel
  Hlavní úkol bakalářské práce je návrh železobetonové stropní konstrukce nad 1.NP historické budovy. Historická budova byla postavěna v roce 1874. Má 3 nadzemní podlaží a je nepodsklepená. Železobetonovou stropní konstrukci ...