Now showing items 1-10 of 10

 • Aktivní výhybka reprosoustavy s využitím DSP 

  Václavík, Jiří
  Semestrální práce se věnuje mapování a ověření technologií pro zpracování projektu aktivní výhybky reprosoustavy s využitím DSP. Reproduktorová soustava bude třípásmová s otevřenou ozvučnicí. Návrh analogové výhybky takové ...
 • Bezodrazová komora malých rozměrů pro měření elektroakustických měničů 

  Michalec, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezodrazové komory malých rozměrů pro měření elektroakustických měničů. V teoretické části popisuje vlastnosti reproduktoru, ozvučnic, vznik stojatého vlnění a metody k ...
 • Design reproduktorů k PC 

  Novotný, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout design reproduktorů k PC. Tento design byl založený na předešlé analýze problematiky, která byla uplatněna při návrhu, který měl co nejvíce šetřit prostor, v němž měl působit jako ...
 • Design reproduktorů k PC. 

  Machálek, Róbert
  Predmetom mojej bakalárskej práce je sústava reproduktorov k osobnému počítaču. Ciežom je navrh-núť invenčným spôsobom design s predpokladom vytvoriť originálne riešenie s aspektom pohžadu do budúcnosti. Práca zahŕňa ...
 • Koncový výkonový audio zesilovač s dvoupásmovou reprosoustavou 

  Rystvej, Matej
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť stereofónny zosilňovač s vhodnou reprosústavou pre domáce použitie. Zosilňovač má možnosť prepínania medzi režimom vyššieho a nižšieho výkonu. Je ho teda možné použiť aj s inou ...
 • Laboratorní návrh reproduktorové soustavy 

  Šulc, Martin
  Tato práce se venuje návrhu reproduktorových soustav pomocí volne dostupných pocítacových programu. Cílem této práce je vytvorení zadání laboratorní úlohy na téma Návrh reproduktorových soustav pomocí pocítacových programu. ...
 • Pasivní kmitočtové výhybky pro dvoupásmové reproduktorové soustavy 

  Vydarený, Ján
  Táto práca sa zaoberá návrhom pasívných reproduktorových výhybiek pre dvojpásmové reproudktorové sústavy. Cieľom sú dva rozdielne návrhy frekvenčných výhybiek, ktoré majú dosiahnuť vyrovnanú frekvenčnú modulovú charakteristiku. ...
 • Simulace akustického pole soustavy zdrojů zvukového signálu 

  Kohoutek, Jan
  Práce má za úkol popsat zákonitosti interakce zvukových vln v prostoru. Pro pochopení celého tématu jsou úvodem definovány všechny důležité fyzikální zákonitosti týkající se zvukového vlnění. Dále se zabývá frekvenčními a ...
 • Subwoofer pro PA aplikaci 

  Tylich, Ondřej
  Obsahem práce jsou teoretické znalosti v odvětví reproduktorových ozvučnic, jejich konstrukce a řešení konstrukce subwooferu dle zadání. V práci jsou popsány jednotlivé typy používaných ozvučnic a u každé jsou definovány ...
 • Úprava kmitočtových vlastností bezodrazové komory malých rozměrů pro měření elektroakustických měničů 

  Fornůsek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem, realizací a měřením požadovaného zdroje zvuku, kterému předchází teoretický rozbor použitých součástí. V něm jsou vysvětleny základní poznatky z dané problematiky. Dále jsou popsány metody ...