Now showing items 1-2 of 2

  • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

    Tománek, Martin
    práce se zabývá udržitelností stavění, centrem trvale udržitelného rozvoje. PRO MNE CENTRUM T.U.R. NENÍ POUHÝM MUZEEM, GALERIÍ ČI PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM. JAK ČASTO CHODÍME DO MŮZEA, KOLIK LIDÍ NAVŠTĚVUJE PRAVIDELNĚ VÝSTAVY? ...
  • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

    Štancl, Michal
    Navržené řešení urbanistické struktury v městské části Brno – Komín odráží současnou poptávku po bydlení v rodinném domě. Součástí jsou návrhy tří hlavních typů obytných objektů (dvojdomek, trojdomek, řadový domek). ...