Now showing items 1-1 of 1

  • Termostat piezoelektrické krystalové jednotky 

    Roubal, Zdeněk
    Tato práce s zabývá teplotní stabilizací krystalových oscilátorů. V první části se navrhne jednoduchý termostat piezoeletrické krystalové jednotky. Hlavní důraz je kladen na nízký příkon. V druhé části se navrhnou krystalové ...