Now showing items 1-17 of 17

 • Bytový soubor Brno Sadová 

  Hendrych, Pavel
  Zpracování bakalářské práce na téma Bytový komplex Sadová. Práce řeší stavební místo z hlediska urbanistického a architektonického. Komplex tvoří tři bytové domy o třech nadzemních podlažích a jednom podzemním. Parcela je ...
 • Dvojdům 

  Milota, Martin
  Řešený objekt je novostavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách. Stavba se umístěna v klidné městské části Brno-Horní Heršpice s dobrou dostupností do městského centra. Jedná o dům se dvěma obyvatelnými nadzemními ...
 • Energetická simulace vlivu zemního výměníku tepla na provoz rekuperační jednotky teplovzdušného vytápění 

  Kolbábek, Antonín
  Obsahem diplomové práce je energetická simulace systému rekuperace ve spojení se zemním výměníkem tepla (ZVT) v nízkoenergetickém rodinném domku s teplovzdušným vytápěním a větráním. Na základě výsledků simulace byl ...
 • Energetika rodinného domu s využitím obnovitelných zdrojů 

  Sabo, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá úlohou obnoviteľných zdrojov energie v energetike rodinného domu a technológiami, ktoré ju sprostredkúvajú. Veľký dôraz kladie na výrobu elektrickej energie, vykurovanie, ohrev vody a ...
 • Low energy house 

  Hlavica, Marian
  Předmětem mé bakalářské práce je zpracování dokumentace novostavby nízkoenergetického rodinného domu. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Půdorys domu je obdélníkového tvaru. Celý objekt je ukončen asymetrickou sedlovou ...
 • Možnosti vytápění rodinného domu 

  Dolinay, Jiří
  Volba vhodného zdroje vytápění a konstrukce celého otopného systému je důležitým hlediskem při stavbě rodinného domu. Tato práce popisuje jednotlivé způsoby, jak lze dům vytápět. Konkrétně se zabývá problematikou ...
 • Návrh teplovzdušného vytápění a větrání nízkoenergetického domku 

  Koutník, Martin
  Diplomová práce pojednává o návrhu teplovzdušného vytápění a větrání pro nízkoenergetický dům. Součástí práce je rozdělení budov dle potřeby tepla na vytápění, popis problematiky větrání obytných budov a možnosti jejich ...
 • Nízkoenergetická dřevostavba rodinného domu 

  Král, Jakub
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby nízkoenergetického, dvoupodlažního, nepodsklepeného rodinného domu s garáží. Objekt je zastřešen plochou vegetační střechou. Konstrukční systém je dřevostavba z I-nosníků ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům 

  Coufalíková, Tereza
  Bakalářská práce řeší návrh nízkoenergetického, jednopodlažního, nepodsklepeného rodinného domu s obytným podkrovím. Objekt je zastřešen sedlovou střechou ve sklonu 24 stupňů. Konstrukční materiál převážně tvoří keramický ...
 • Posouzení návratnosti instalace solárních kolektorů v nízkoenergetickém rodinném domě 

  Hrbata, Jiří
  Zvyšování životní úrovně obyvatelstva, automatizace a mechanizace výroby i růst průmyslu s sebou nesou vyšší potřebu energie. Současně dochází k jejímu kontinuálnímu zdražování, a proto je stále výhodnější využívat energii ...
 • Posouzení tržní reálnosti ocenění nízkoenergetických staveb RD pomocí rozpočtového ukazatele 

  Šoula, Michal
  Česká republika se zavázala k evropské směrnici o energetické náročnosti budov, podle které by všechny budovy stavěné od roku 2020 měli být v téměř nulovém standardu. Cílem této bakalářské práce je určit rozpočtový ukazatel ...
 • Realizace zemních výměníků v podmínkách ČR 

  Macenauerová, Tereza
  Tato práce mapuje realizace zemních výměníků tepla pro vzduchotechnické systémy budov na území České republiky, především pak v oblasti jižní Moravy. Cílem bylo shromáždit základní informace o konkrétních zařízeních – jako ...
 • Rodinný dům 

  Staněk, Martin
  Tato bakalářská práce řeší návrh dvojpodlažního rodinného domu s plochou střechou na parcele 2653/1 v Havířově – Bludovicích. Návrh tohoto projektu řeší architektonické, stavební a technické řešení objektu dané požadavky ...
 • Rodinný dům v Novém Městě nad Metují 

  Sháněl, Tomáš
  Projekt řeší novostavbu samostatně stojícího nízkoenergetického rodinného domu, který bude trvale sloužit k bydlení. Objekt je navržen jako dvoupodlažní rodinný dům, ve kterém se počítá s trvalým pobytem 4 - 5 osob. ...
 • Smart City objekty a jejich oceňování 

  Uheríková, Eliška
  Diplomová práce se zaměřuje na specifikování rozdílů budov běžného typu a budov ve smyslu Smart City. Práce obsahuje mimo jiné i historii jednotlivých nově vzniklých kategorií budov, včetně jejich specifikací. Cílem práce ...
 • Tepelná čerpadla v otopných soustavách budov 

  Vláčil, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly a jejich použití v moderních otopných soustavách budov. V první části je teorie popisující princip fungování tepelných čerpadel, jejich druhy a základní komponenty. Dále ...
 • Vliv architektonického konceptu na potřebu tepla na vytápění energeticky úsporných budov pro bydlení. 

  Křeček, David
  Lidské úsilí pro zvýšení komfortu, zvyšování hustoty osídlení v přetížených městských oblastech, silný nárůst dopravy a zvyšující se elektrický smog směřují ke stále rostoucímu stresu v bezprostřední blízkosti člověka. To ...