Now showing items 1-1 of 1

  • Komparativní spektrální analýza metodami ESA–LEIS a TOF–LEIS 

    Strapko, Tomáš
    Tato bakalářská práce pojednává o celkovém průběhu LEIS experimentu s cílem získat křivku reionizace: přes konstrukční úpravu původního přístroje SARS, sestavení i elektrické zapojení LEIS vůbec a měření energetického ...