Now showing items 1-3 of 3

 • Navrhování nízkohlučných asfaltových směsí 

  Řehulka, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na nízkohlučné asfaltové směsi obecně, konkrétně pak asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy s nízkou hlučností (BBTM 8 NH) a asfaltový koberec mastixový s nízkou hlučností (SMA 8 NH). První ...
 • Nízkohlučné povrchy vozovek 

  Mojžíš, Martin
  Diplomová práce se zajímá problematikou nízkohlučných obrusných vrstev vozovek. V teoretické části je popsán hluk, zdroje hluku, nízkohlučné povrchy vozovek a praktická část se zabývá dvěma návrhy nízkohlučného asfaltového ...
 • Nízkohlučné povrchy vozovek 

  Zítka, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřena na použití nízkohlučných povrchů vozovek kvůli stále se zvyšujícímu hluku od dopravy. Jednotlivé typy těchto vozovek jsou zde rozebrány a uvedeny jejich výhody a nevýhody. Dále jsou shrnuty a ...