Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza elektronických obvodů programem Mathcad 

  Šimůnek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá možností použití programu Mathcad k návrhu kmitočtových filtrů. V této práci jsou popsány základní známé postupy při návrhu kmitočtových filtrů. Dále tato práce obsahuje jeden z méně známých ...
 • Pseudo-differential Filter Using DDCCs 

  Sládok, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article describes a pseudo-differential second-order filter, using three differential difference current conveyors (DDCCs) and five passive elements. The proposed structure is able to realize all types of frequency ...
 • Systematic Design of Pseudo-Differential Frequency Filter 

  Sládok, Ondřej; Milota, Martin; Koton, Jaroslav; Herencsár, Norbert (IEEE, 2019-10-30)
  In the paper, the theory of systematic design frequency filters is described. The result is a fourth-order pseudo-differential frequency filter operating in the voltagemode and implemented as a cascade connection of two ...
 • Systematický návrh pseudo-diferenčních kmitočtových filtrů 

  Milota, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a analýzou pseudo-diferenčných filtrov vyšších rádov. Navrhnuté filtre pracujú v napäťovom móde a jedná sa o filter dolnej priepusti druhého rádu a filter pásmovej zádrže druhého ...