Now showing items 1-2 of 2

  • Měření provozu tepelného čerpadla vzduch-voda za reálných podmínek 

    Elger, Jiří
    Bakalářská práce na téma „Měření provozu tepelného čerpadla vzduch-voda za reálných podmínek“ se zabývá vyhodnocením provozu tepelného čerpadla v rodiném domě s následným zjištěním závislosti topného faktoru a tepelného ...
  • Tepelné čerpadlo pro rodinný dům 

    Merta, Libor
    Bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly pro rodinný dům. Je rozdělena na dvě základní části. V první části je popsán princip fungování tepelného čerpadla, jeho součásti a různé typy. Jsou zde také zmíněny jednotlivé ...