Now showing items 1-2 of 2

  • Alternativní návrh ocelové lávky přes Svratku na ulici Bernáčkova 

    Mikhno, Yevgeniy
    Předmětem bakalářské práce je alternativní návrh a posouzení nosné konstrukce stávající ocelové lávky přes Svratku na ulici Bernáčkova v Brně. Hlavní nosnou konstrukci budou tvořit dva ocelové příhradové nosníky spojené ...
  • Návrh lávky přes silnici I/11 v Ostravě 

    Mikhno, Yevgeniy
    Obsahem práce je variantní návrh lávky pro pěší a cyklistickou dopravu přes směrově rozdělenou komunikaci I/11.. Hlavní nosnou konstrukci budou tvořit dva ocelové obloukové nosníky spojené dolní ortotropní mostovkou pomocí ...