Now showing items 1-8 of 8

 • Bezkontaktní těsnění 

  Klimek, Ľubomír
  Cieľom tejto práce je vecne a zrozumiteľne spracovať dostupné informácie týkajúce sa bezkontaktných hriadeľových tesnení. V úvodnej časti sa zaoberá predovšetkým objasnením základných pojmov, delením a historickým vývojom ...
 • Inteligentní systém mazání valivých ložisek 

  Kroliczek, Václav
  Tato práce poskytuje přehled současného stavu poznání v oblasti inteligentních systémů mazání valivých ložisek s cílem prodloužit jejich životnost. První část této práce pojednává o základních typech ložisek, typech mazání ...
 • Konstrukce experimentálního zařízení pro vizualizaci axiálních sil ve šroubových spojích 

  Ptáček, Tomáš
  V této bakalářské práci je zhotoven konstrukční návrh experimentálního zařízení, které bude schopno měřit předpětí ve šroubových spojích. V první části práce je provedena rešerše o současném stavu poznání šroubových spojů ...
 • Maziva stvořená přírodou 

  Drobilič, Ivo
  Tato bakalářská práce poskytuje přehled o látkách, které fungují jako mazací média ve svém přirozeném prostředí. První část práce se zabývá mazivy v lidském těle. Podrobně jsou tak popsány látky jako například voda, krev, ...
 • Maziva využívaná v technologii tváření 

  Tollrian, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá mazivy používanými v technologii tváření. Požadavky na mazivo, volba maziva a tvářecí proces jsou nutné k určení požadovaných vlastností maziva. Práce předkládá přehled maziv, která se ...
 • Okrajové podmínky a jejich vliv při výrobě rozptýlené ocelové výztuže do betonu 

  Loyková, Markéta
  Stále se zvyšující požadavky zákazníků na rychlost realizace stavby a snížení veškerých vstupních nákladů se odrazily ve stavebnictví vysokou poptávku po betonu s rozptýlenou ocelovou výztuží. V tomto kompozitním materiálu ...
 • Přehled olejů a jejich inženýrských aplikací 

  Kozák, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší současného stavu poznání mazacích olejů a jejich využití v inženýrských aplikacích. Obsahuje charakteristiku a rozdělení olejů podle způsobu výroby a dělení těchto olejů podle chemické ...
 • Rešerše zaměřena na naklápěcí segmentová ložiska (výpočtové a experimentální modelování) 

  Havlásek, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na výpočtové a experimentální modelování naklápěcích segmentových ložisek. Výpočtové i experimentální modelování vychází z řešení problematiky mazání anglickým profesorem Osbornem Reynoldsem, ...