Now showing items 1-2 of 2

  • Blízká fotometrie 

    Kutý, Tomáš
    Tato diplomová práce je zaměřena na teoretické seznámení i praktické ověření dnes používaných postupů pro získání křivek svítivosti svítidel. Úvod práce seznamuje čtenáře s fotometrickými veličinami. Následně je teoreticky ...
  • The Comparison Of Light Bulbs’ Price And Properties 

    Růžičková, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
    My project deals with bulbs as a type of artificial lightning. It follows up on comparison of incandescent, LED, CFL and halogen bulbs in several aspects: illuminance and luminosity, luminous efficiency, quotient of ...