Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán 

    Talaš, Radek
    Tato práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který se bude zabývat možnostmi vstupu na současný trh stravenek v České republice. Pro vstup na tento trh by měla posloužit nová forma stravenky - elektronická stravenka.
  • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

    Martinová, Alena
    Diplomová práce je zaměřena na tvorbu vnitropodnikových směrnic pro konkrétní podnik. Práce obsahuje legislativní východiska účetnictví a oblastí, pro které byly vytvářeny směrnice. Vnitropodniková úprava těchto dokumentů ...