Now showing items 1-3 of 3

 • Hutná mullitová ostřiva 

  Mezulianík, Tomáš
  Žárovzdorná ostřiva na bázi hlinitolřemičitanů jsou vyráběna výpalem žárovzdorných jílů, jílovců či lupků. Výpal probíhá v rotačních nebo šachtových pecích. Při výrobě speciálních žárovzdorných materiálů se však neobejdeme ...
 • Výroba žárovzdorného ostřiva v šachtových pecích 

  Zemánek, David
  Výpal žárovzdorných ostřiv probíhá v šachtových nebo rotačních pecích. Výchozí suroviny pro výpal jsou žárovzdorné jíly, jílovce a lupky. Před výpalem se provádí třídění a sítování suroviny, při kterém dochází ke vzniku ...
 • Žárovzdorné ostřivo se zvýšeným obsahem mullitu 

  Zemánek, David
  Žárovzdorná ostřiva vyráběná z běžně dostupných jílů, jílovců a lupků v České republice většinou dosahují klasifikace šamotových ostřiv. Pro určité aplikace nejsou tato ostřiva vhodná a je potřeba použít ostřiva s vyšším ...