Now showing items 1-8 of 8

 • Barviva červených a bílých odrůd vína 

  Peprná, Tereza
  Teoretická část bakalářské práce shrnuje informace o barvivech obsažených v červených a bílých odrůdách hroznů. V úvodu je popsáno složení jednotlivých částí plodu hroznu. Největší pozornost je věnována barvivům červených ...
 • Digitalizace řízení procesu lyofilizace 

  Richter, Mojmír
  Předkládaná práce se zabývá technologickým procesem lyofilizace. Práce je zaměřena na optimalizaci řízení teploty a tlaku během procesu.
 • Enkapsulace probiotik do výrobků pro dětskou výživu 

  Šmídová, Veronika
  Cílem této bakalářské práce byla optimalizace a vývoj probiotického doplňku stravy s atraktivním vzhledem a s obsahem aktivní složky, jako je prebiotikum nebo „superpotravina“, které mají za úkol obohatit výrobek o zdraví ...
 • Extrakce antioxidantů z bezových květů a úchova extraktu pro další možné využití 

  Krůzová, Sabina
  Tato práce se zabývá extrakcí antioxidantů z bezových květů a způsobem uchovávání získaného extraktu. Bezové květy, které vznikají při stříhání stromů jako odpadní produkt a po zpracování by mohly sloužit jako ingredience ...
 • Možnost dalšího využití bezinkových výlisků 

  Sedláčková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou koncentrátu a lyofilizátu z extraktu bezových výlisků (bez černý, Sambucus nigra L.) a stanovením vybraných chemických charakteristik v těchto produktech. Teoretická část obsahuje ...
 • Nativní hyaluronan jako nosič hydrofobních molekul 

  Michalicová, Petra
  Hyaluronan je látka, kterou lze označit jako esenciální pro obratlovce. Je součástí extracelulárních matrix ve většině tkání a v některých tkáních tvoří hlavní komponentu. Kromě mechanických funkcí je také důležitá pro ...
 • Stanovení reziduálních látek z přípravy koloidních systémů na bázi biopolymerů 

  Borůvková, Tereza
  Těkavé organické látky lze izolovat a zakoncentrovat z vodného roztoku metodami, které jsou založeny na analýze rovnovážné plynné fáze, právě díky jejich těkavosti. Cílem této bakalářské práce je stanovení množství ...
 • Využití technik enkapsulace k přípravě výrobků určených pro dětskou výživu 

  Hoová, Julie
  Tato diplomová práce se zabývá použitím různých forem zvolených probiotických bakterií Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium breve za účelem aplikace do dětských výrobků. Teoretická část je zaměřena na popis probiotických ...