Now showing items 1-20 of 20

 • Age related discrimination in the context of corporate social responsibility and company performance. The case of the Czech Republic 

  Musilová, Helena; Režňáková, Mária (Elsevier, 2014-10-30)
  At least 30 % of European population will be formed by people of age 65 and above. At the moment it is more than 7 % in the Czech Republic. To sustain their quality of life it is necessary for them to stay in employment ...
 • Analýza nezaměstnanosti pomocí časových řad 

  Haltufová, Veronika
  Tato bakalářská práce pojednává o analýze nezaměstnanosti pomocí časových řad. Vybrané oblasti této analýzy jsou Česká republika, Moravskoslezský kraj a okres Karviná. Práce se zabývá teorií časových řad, regresní analýzou ...
 • Analýza nezaměstnanosti v České republice pomocí časových řad 

  Kochan, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v České republice pomocí časových řad. Pojednává o teorii časových řad, regresní analýze a nezaměstnanosti. Zahrnuje analýzu vývoje nezaměstnanosti na území České ...
 • Analýza nezaměstnanosti v České republice pomocí časových řad 

  Dvořák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v České republice. Pojednává o teorii časových řad a regresní analýze. Analyzuje jak současnou nezaměstnanost na území České republiky, tak i nezaměstnanost v rámci ...
 • Analýza nezaměstnanosti v České republice pomocí časových řad 

  Krejčí, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu nezaměstnanosti na území České republiky. Pojednává o teorii časových řad, regresní analýze a nezaměstnanosti. Hodnotí současný stav nezaměstnanosti z různých pohledů, její trend ...
 • Analýza nezaměstnanosti v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji pomocí časových řad 

  Robenková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. S použitím teorie časových řad a regresní analýzy je zkoumána nezaměstnanost za uplynulá období a následně je provedena prognóza ...
 • Differences and Similarities in the Indebtedness of EU Member States after Last Financial Crisis 

  Lajtkepová, Eva (Nikolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Economic Sciences and Management, 2016-12-29)
  The article’s aim is to provide an overview of the indebtedness of EU member states and to explore whether this indebtedness is linked to or even dependent on selected economic characteristics (GDP, unemployment rate and ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Beroun 

  Vašáková, Hana
  V předložené diplomové práci se zaobírám problematikou nezaměstnanosti v okrese Beroun. Obsahem práce je analýza současného a minulého stavu v období 2007 – 2011. Cílem práce je nalézt možné varianty pro snížení míry ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Ševčík, Michal
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Ševčík, Michal
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Třebíč 

  Šedová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na vývoj a problematiku nezaměstnanosti v okrese Třebíč v letech 2009 – 2013. Práce se zabývá analýzou a příčinami nezaměstnanosti a to dle struktury uchazečů. Z výsledků analýzy jsou navržena ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

  Kocmanová, Romana
  V předložené diplomové práci rozebírám problematiku nezaměstnanosti v okrese Blansko. Jsou zde analyzovány faktory ovlivňující nezaměstnanost i strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. Práce obsahuje také ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

  Pivoňka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Blansko. Analyzuje a popisuje z různých hledisek faktory, které působí na míru nezaměstnanosti. Zabývá se aktuální situací na trhu práce v okrese Blansko, ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

  Nováková, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá nezaměstnaností v okrese Blansko. Teoretická část se věnuje soubornému popisu teoretických poznatků problematiky týkající se trhu práce, nezaměstnanosti a státní politiky zaměstnanosti. ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Chrudim 

  Vácha, David
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v regionu Chrudim, kde analyzuji problém nezaměstnanosti v letech 2003 – 2007. Obsahuje rozbor jednotlivých skupin nezaměstnaných ve vztahu k věku, vzdělání, ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Hodonín 

  Burda, Tomáš
  Tato bakalářská práce řeší problematiku nezaměstnanosti v okrese Hodonín v období let 2005 – 2009. Analyzuje strukturu uchazečů o zaměstnání dle několika různých kategorií a navrhuje možná řešení ke snížení nezaměstnanosti ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Kroměříž 

  Šušlíková, Monika
  Tato diplomová je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v okrese Kroměříž v letech 2005 – 2009. Práce obsahuje analýzu nezaměstnanosti dle kategorií, jako jsou pohlaví, věk, vzdělání, aj. Dále se zabývá problematikou ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Olomouc 

  Nečas, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v okrese Olomouc. Analytická část je pak věnována zjištění aktuálního stavu na trhu práce v tomto okrese a následně jsou navrhnuta opatření, která by mohla přispět ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Zlín 

  Trlida, Martin
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Zlín. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. Na ...
 • Neazaměstnanost a její řešení v vybraném teritoriu ČR 

  Ondříšek, Roman
  Tato práce se zabývá nezaměstnaností v letech 2009-2013 a to na území obce s rozšířenou působností Kyjov. Nadále analyzuje stav nezaměstnanosti v EU, ČR a ve mnou vybraném teritoriu, kde je opět analyzován stav nezaměstnanosti ...