Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh řešení optimalizace DPH 

  Tomanová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku přiznávání daně z přidané hodnoty, která je považována za nejobtížnější ze všech daňových teorií. Důvodem je především fakt, že přestože se mnozí přiznáváním daně z přidané ...
 • Vybraná specifika DPH pro příspěvkovou organizaci 

  Korvasová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá problematikou daně z přidané hodnoty v příspěvkových organizacích. Východiskem práce jsou legislativní prameny týkající se dané problematiky, především pak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané ...
 • Změny zejména v DPH od 1.1.2012 

  Kondysková, Ema (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Změna sazeb daně z přidané hodnoty; Boj proti karuselovým podvodům; Režim přenesení daňové povinnosti; Místo plnění pro znalecké obory; Připravované změny; Změny, novinky a zajímavosti z daňové oblasti