Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza vnitřní termodynamiky spalovacího motoru 

  Čajka, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou vnitřní termodynamiky spalovacího motoru. V úvodu práce je uveden přehled snímačů používaných pro měření tlaku ve spalovacím prostoru motoru. Další část se zabývá návrhem měřícího řetězce. ...
 • Indikace tlaku ve válcích modelu Stirlingova motoru 

  Kovář, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem měřícího řetězce pro indikaci tlaku ve válcích Stirlingova motoru. Popisuje problematiku praktické metodiky měření a upozorňuje na možná úskalí daného měřícího řetězce. Pro měření byl ...
 • Monitorování parametrů prostředí v budovách 

  Slovák, Martin
  Cílem práce je navrhnout systém pro monitorování životního prostředí v budovách. Teoretická část práce se zabývá tím, o jaké parametry se jedná, proč je důležité tyto parametry životního prostředí monitorovat v budovách a ...
 • Řídicí jednotka hydraulického čerpadla 

  Novák, Vlastimil
  Vlastimil Novák Řídící jednotka hydraulického čerpadla DP, UADI, 2008, str. 48, obr. 54. Úkolem diplomové práce je změřit průběh vibrací na řídící jednotce hydraulického čerpadla elektrohydraulického posilovače řízení ...