Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh aparatury pro destruktivní zkoušky termoelektrických modulů 

    Skalický, Michal
    Aby bylo možné spolehlivě testovat termoelektrické moduly, je nutné k tomu mít vhodnou měřící aparaturu. Předkládaná diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem měřící aparatury schopné provádět jak dlouhodobé testování ...
  • Zařízení pro testování termoelektrických modulů 

    Frank, Vojtěch
    Cílem této práce je navržení úprav existujícího experimentálního zařízení pro měření parametrů termoelektrických modulů, zkonstruovaného na Energetickém ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v ...