Now showing items 1-6 of 6

 • Analyzátor průběhu proudu výkonovou LED 

  Ryba, Ivan
  Práce se zabývá vlastnostmi LED s důrazem na specifické vlastnosti výkonových LED. Hodnotí možnosti měření proudu procházejícího vysoce svítivou LED pro potřeby konstrukce přístroje pro analýzu tohoto proudu při použití ...
 • Měření změny délky fotopolymeru 

  Novotný, Jan
  Tato práce se zabývá vývojem speciálního měřícího přístroje pro měření změny délky fotoaktuačního polymeru. Délka vzorku polymeru se vlivem intenzivního osvětlení zkracuje o desetiny milimetru. Vzorek je třeba předepnout ...
 • Rešerše metod zjišťování geometrických chyb obráběcích strojů 

  Čep, David
  Předmětem této bakalářské práce je Rešerše metod zjišťování geometrických chyb obráběcích strojů. V první kapitole jsou popsány nejpoužívanější geometrické zkoušky. Další část obsahuje zařízení používané pro tyto zkoušky. ...
 • Využití mobilní platformy Android k ovládání přístrojové techniky 

  Macek, Michal
  Předkládaná práce popisuje aktuální trendy a moderní metody využívající mobilní zařízení k ovládání laboratorních přístrojů a následnému měření. Hlavním cílem je vytvoření aplikace pro mobilní zařízení s operačním systémem ...
 • Vývoj mobilních aplikací pro vzdálené ovládání přístrojové techniky 

  Macek, Michal
  Předkládaná práce popisuje rozšiřující se trend využívající mobilní zařízení k ovládání laboratorních přístrojů a zobrazování naměřených dat. Hlavním cílem je vývoj aplikace pro mobilní zařízení, díky které bude možné ...
 • Zařízení pro zaznamenávání proudové spotřeby LPWA senzorů 

  Mikulášek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a sestrojením měřícího zařízení pro měření a~záznam odběru proudu senzorů technologií LPWAN (Low Power Wire Area Network). V teoretické části práce jsou nejprve shrnuty vybrané ...