Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce zařízení pro měření charakteristik pneumatiky 

    Pacut, Patrik
    Cílem této práce je výběr metody a návrh měřícího zařízení pro experimentální identifikaci směrových vlastností pneumatiky pro osobní automobily. První část popisuje směrové charakteristiky pneumatik a metody jejich měření. ...
  • Měření v automatickém řízení 

    Kahánek, Tomáš
    Bakalářská práce má seznámit čtenáře se základy regulačních obvodů, struktury zpětné vazby a měřící techniky. Jsou zde popsány základní i rozšířené chyby měří a systémové vlivy, včetně nastínění metod pro snížení těchto ...