Now showing items 1-4 of 4

 • Metody a metriky pro měření použitelnosti software 

  Stehlíková, Petra
  Práce se zabývá kvalitou softwarových produktů se zaměřením na použitelnost těchto produktů a způsoby jejího měření. Práce shrnuje definice kvality z různých zdrojů a modely kvality dle dostupných standardů. Dále podrobněji ...
 • Měření kvality elektrické energie 

  Šenk, Marek
  Bakalářská práce na úvod objasňuje pojem kvalita elektrické energie a popisuje jednotlivé charakteristiky napětí, které kvalitu elektrické energie určují. Dále se bakalářská práce zabývá nalezením optimální datové komunikace ...
 • Měření kvality obrazu při příjmu analogového a digitálního televizního vysílání 

  Zach, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá popisem základních vlastností analogového a digitálního televizního vysílání a návrhem metody pro objektivní srovnání kvality obrazu při příjmu obou typů vysílání. Základem práce je popis technologie ...
 • Pokročilé metody vyhodnocování topografie povrchu součásti 

  Šindelka, Marek
  Tato práce se zabývá měřením a vyhodnocováním topografie povrchu součásti a obsahuje přehled základních metod včetně popisu dotykových a bezdotykových měřicích přístrojů. Dále jsou v této práci uvedeny způsoby vyhodnocování ...