Now showing items 1-4 of 4

 • Měření a modelování pokrytí bezdrátových sítí 

  Julínek, Pavel
  Tato diplomová práce popisuje mobilní komunikační systémy GSM a UMTS včetně principu fungování těchto systémů. Dále se zabývá problematikou GPS a určení polohy pomocí tohoto systému. Je zde také popsána problematika ztrát ...
 • Měření vlastností LoRa/LoRaWAN komunikace 

  Lorenc, Tomáš
  Tato práce se zabývá popisem bezdrátové komunikace LoRa/LoRaWAN, která dovoluje efektivně posílat zprávy na dlouhou vzdálenost. Popsán je i projekt The Things Network, který slučuje několik LoRaWAN zařízení do jedné sítě. ...
 • Optimalizace výběru aktuátorů pro vzdušný průzkumný prostředek 

  Vítek, Milan
  Cílem této práce je vytvoření doporučení pro výběr motorů, vrtulí a baterií pro vícemotorové létající prostředky, jež budou při dané konfiguraci optimální s ohledem na předpokládanou délku letu a dosažitelnou dynamiku. V ...
 • Výpočet a měření parametrů asynchronních motorů 

  Nekovář, Martin
  Tématem této diplomové práce je výpočet a měření parametrů asynchronního motoru. Práce je rozdělena do několika částí. V první a druhé části je obecně popsána konstrukce a princip funkce asynchronních motorů. Konstrukce ...