Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza spokojenosti zákazníků 

  Matějka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti a loajality zákazníků společnosti GiTy, a.s. Teoretická část se věnuje problematice spokojenosti a loajality zákazníků a jejich zjišťováním. Dále se zabývá marketinkovým ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Fojtíková, Kristina
  Cílem diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků bowlingových heren v Uherském Hradišti a navrhnout pro jednu z nich opatření pro její zlepšení. Teoretická část je zaměřena na možnosti marketingového výzkumu, jehož ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Endrle, Pavel
  Tato diplomová práce analyzuje spokojenost zákazníků určité firmy a na jejím základě definuje metody a doporučení k jejímu zvyšování. Teoretická část práce je zaměřena na popis metod využívaných při analýzách spokojenosti, ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Honsová, Radka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výzkum spokojenosti zákazníků společnosti Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů s. r. o.. Tato společnost se zabývá výrobou a prodejem plastových kanalizačních potrubí a působí v ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Lodesová, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků ve Vinařství LAHOFER, a.s. Teoretická část je zaměřena na zákazníka, metody měření spokojenosti zákazníka a také na základní postupy a metody analýzy marketingového ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Červenková, Jana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře KM Travel a návrhy opatření na zlepšení její úrovně. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy, jako je marketingový výzkum, ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře a návrhy na její zlepšení 

  Svoboda, Lukáš
  Tato práce se zaměřuje na zvýšení spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře. Spokojenost zákazníků je klíčovou součástí pro udržení tržní pozice, dobrého jména společnosti a její růst. Spokojenost klientů je obzvláště ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků softwarové firmy 

  Rohlena, Pavel
  Cílem mé diplomové práce je analýza spokojenosti zákazníků středně velké softwarové firmy. Práce obsahuje teoretická východiska marketingového výzkumu a její praktická část spočívá v provedení a vyhodnocení marketingového ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků u společnosti AUTO DORDA s.r.o. 

  Jirásková, Michaela
  Tato práce je věnována analýze spokojenosti zákazníků u společnosti AUTO DORDA s.r.o. Teoretická část je zaměřena na způsob analýzy spokojenosti zákazníka, tedy na marketingový výzkum a s ním pojmy spojené. Poznatky z ...
 • Marketingový výzkum 

  Veselý, Radek
  Tato diplomová práce klade důraz na spokojeného zákazníka a budování vztahů firmy se zákazníkem. Obsahuje měření spokojenosti zákazníků s nabízenými službami a produkty společnosti CIPRES FILTR BRNO s.r.o. a návrh na ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka jazykové školy Topschool 

  Gelnar, Jiří
  Diplomová práce se zabývá výzkumem spokojenosti zákazníka pro jazykovou školu TOP School. V úvodní části jsou vymezeny cíle práce. Dále jsou zpracována teoretická východiska a popsány metody, které budou použity při analýze ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka pro Electro World Brno Avion 

  Zahradník, Tomáš
  Tato práce pojednává o měření spokojenosti zákazníků navštěvujících prodejnu Electro World v Brně v obchodním centru Avion Shopping park. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

  Grygová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na navrhnutí, provedení a vyhodnocení dotazníku spokojenosti zákazníků na veterinární klinice TOSA. Teoretická část je věnována problematice marketingového výzkumu, spokojenosti zákazníků a ...
 • Marketingový výzkum u spotřebitele 

  Nakano, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem, konkrétně analýzou spokojenosti zákazníků pro supermarket Albert na Masarykově náměstí v Jihlavě. V první části této práce jsou shrnuty teoretické poznatky týkající ...
 • Měření spokojenosti zákazníků společnosti Student Agency, s. r. o. 

  Hadašová, Iva
  Tato diplomová práce klade důraz na spokojeného zákazníka a budování vztahů firmy se zákazníkem. Obsahuje měření spokojenosti cestujících s autobusovými linkami společnosti Student Agency, s. r. o. a návrh na zkvalitnění ...
 • Měření spokojenosti zákazníků v pivovaru Zubr, a. s. 

  Coufalíková, Helena
  Tato diplomová práce se zabývá měřením spokojenosti zákazníků společnosti Pivovar Zubr, a. s. Na základě provedeného marketingového výzkumu jsou získaná data zpracována pomocí programu Microsoft Excel a následně vyhodnocena. ...
 • Návrh na zlepšení marketingového mixu 

  Frolek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojeností zákazníků a marketingového mixu u společnosti BRM AERO, s.r.o., jejíž hlavní činností je vývoj a výroba ultralehkých letounů. Hlavním cílem práce je na základě zjištěných ...
 • Návrh na zlepšení řízení jakosti 

  Holubová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu řízení jakosti ve společnosti LABARA, s.r.o. Je zde popsána metodika jakosti obecně a v souvislosti se spokojeností zákazníků, která je předmětem teoretické části této práce. Praktická ...
 • Návrh na zvýšení spokojenosti zákazníků restaurace Plzeňský dvůr 

  Marková, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků restaurace Plzeňský dvůr. V teoretické části se práce zabývá vysvětlením základních pojmů souvisejících s touto problematikou a metod zjišťování spokojenosti. ...
 • Návrh programu měření spokojenosti zákazníků 

  Macháčková, Radka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření spokojenosti zákazníků a budování vztahu firmy se zákazníkem. Cílem práce je aplikace získaných teoretických východisek do praktického měření spokojenosti zákazníků ...