Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Sedláčková, Martina
  Bakalářská práce na téma „Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně“ se zabývá moderními možnostmi analyzování kvality služeb a spokojenosti zákazníků pro společnost Dopravní podnik města Brna a.s. ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Barouš, Vít
  Cílem této diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků zemědělské divize společnosti Agrotec a navrhnout procesy a postupy na její zlepšení, včetně finančních, organizačních a přínosných aspektů realizace návrhů. ...
 • Marketingový mix konkrétního podniku 

  Dočekalová, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým mixem konkrétního podniku. Předmětem této práce je analýza současného stavu marketingového mixu vybraného podniku a sestavení doporučení pro tvorbu mixu nového. Hlavním cílem ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

  Nováková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá průzkumem spokojenosti zákazníka firmy KABESTAV. Teoretická část se věnuje problematice marketingového výzkumu a dotazníku jako nástroji pro shromažďování informací. Praktická část práce popisuje ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků s III. důchodovým pilířem 

  Filkuka, Martin
  Tato diplomová práce má za cíl pomocí marketingového výzkumu zjistit spokojenost studentů vysokých škol se třetím pilířem důchodového systému. V první části jsou uvedeny cíle práce včetně potřebných metod. Následující ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků s produkty bankovních institucí 

  Hurta, Adam
  Bakalářská práce se věnuje marketingovému výzkumu spokojenosti veřejnosti s produkty bankovních institucí. Je zaměřena na analýzu základního bankovního produktu konkrétních bank působících na českém bankovním trhu. Teoretická ...
 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků restaurace Sportclub 

  Hojačová, Blanka
  Diplomová práce se zabývá provedením a následným vyhodnocením analýzy spokojenosti zákazníků restaurace Sportclub na základě písemného dotazování. Obsahuje analýzu výsledků, pomocí kterých byly zjištěny silné a slabé stránky ...
 • Návrh zlepšení marketingového mixu 

  Čtvrtečková, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingového mixu sportbaru Sportbar´s Herna. Práce je zpracována souběžně s realizací projektu v praxi. Na základě analýzy trhu za pomocí dotazníků a analýzy cílového segmentu oslovovaných ...