Now showing items 1-2 of 2

  • Létající robot pro geofyzikální účely 

    Mocek, Jurij
    Cílem této práce je navrhnout konstrukční řešení pro dálkově řízený létající stroj s důrazem na svislý start, vznášení se na jednom místě a svislé přistání. Jedna část práce je věnována měření tahu. Ke konci se zabývá ...
  • Létající robot pro geofyzikální účely 

    Růžička, Jakub
    Tato práce se zabývá výběrem vhodné konfigurace bezpilotního prostředku se svislým startem a přistáním a možností visu. Proto se soustředí na zmapování převážně vrtulníkových koncepcí, zejména těch které se u takovýchto ...