Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza dynamických účinků ve výhybce 

  Vukušič, Ivan
  Kmitání železničního svršku je ovlivňováno zejména jeho kvalitou, provozně technickými podmínkami, klimatickými jevy, dynamickým zatěžováním od dvojkolí kolejových vozidel a rovněž kvalitou tělesa železničního spodku. ...
 • Diagnostika vibrací elektromagnetického původu v asynchronním motoru 

  Koníček, Pavel
  Cílem diplomové práce je seznámení s postupy diagnostiky vibrací v elektrických strojích. Popsání jednotlivých zdrojů vibrací nacházejících se uvnitř a vně elektrického stroje. Popis zdrojů vibrací se pak přednostně věnuje ...
 • Metody měření a vyhodnocování vibrací pohonných jednotek 

  Vítek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami měření a vyhodnocování vibrací pohonných jednotek. Úvodem práce je vymezení základních veličin vibrací. Dále pojednává o experimentální modální analýze, způsobech buzení vibrací a ...
 • Senzor na bázi optovláknového interferometru 

  Rozsypal, Filip
  Diplomová práce se zabývá porovnáním couplerů 2x2 a 3x3. Dále je zde probrána problematika otovláknového Michelsonova interferometru a jeho využití jako senzoru. Tento senzor je schopný detekovat velmi kvalitně vibrace. ...