Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza vnitřního klimatu lázeňského komplexu 

  Chadima, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá environmentálním hodnocením budov, konkrétně objektem Letních lázní v Karlově Studánce. První část práce popisuje tuto problematiku a legislativu. Také je zde popsán způsob experimentálního měření ...
 • Domácí meteorologická stanice 

  Dvořák, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou domácí meteorologické stanice, výběrem příslušných senzorů pro měření teploty, vlhkosti vzduchu a atmosférického tlaku a popisem funkčního zařízení měřících jednotek. Hlavním ...
 • Elektronický měřič teploty a vlhkosti 

  Lapáček, Petr
  Diplomová práce pojednává o problematice návrhu měřící stanice pro měření teploty a vlhkosti. V první části se zabývá teoretickým základem týkajícím se základními senzory pro měření teploty a vlhkosti. Dále se pak zabývá ...
 • Hodnocení tepelné pohody prostředí v budovách 

  Procházka, Aleš
  Tato bakalářská práce shrnuje poznatky o metodách a způsobech hodnocení tepelné pohody prostředí v budovách. V úvodní části práce je tepelná pohoda, která vyjadřuje spokojenost s teplotním stavem prostředí, uvedena jako ...
 • Kontrolní a regulační systém skleníku 

  Prokop, Martin
  Předmětem této práce je návrh automatického zavlažovacího systému pro skleník, který bude schopen měřit teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu a vlhkost půdy. A na základě těchto hodnot ovládat větrání a zavlažování.
 • Meteorologická stanice se vzdáleným přístupem 

  Svoboda, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu, přenosem měřených dat pres internet a jejich zobrazování na webové stránce. V úvodní kapitole se čtenář seznámí s ...
 • Meteostanice s rozhraním Ethernet 

  Novák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí meteorologické stanice. Meteorologická stanice je navržena a zkonstruována tak, aby byla schopna měřit základní meteorologické veličiny (teplotu, vlhkost vzduchu, tlak ...
 • Návrh a realizace fotodetektoru pomocí platformy Arduino 

  Vrána, Milan
  The bachelor thesis deals with design and creating a measuring device based on the photodetector with data acquisition. This measuring device is measured the discharge time of an electroscope. Whole device is placed into ...
 • Nezávislý datalogger s USB připojením 

  Románek, Karel
  Práce pojednává o koncepci nezávislého dataloggeru teploty, vlhkosti a tlaku s možností vyčítání logovaných dat pomocí USB rozhraní do PC. V práci je popsána funkce dataloggeru, návrh hardwaru dataloggeru s ohledem na ...
 • Programování Arduino pomocí Matlab/Simulink 

  Bartoněk, Jan
  Obsahem této bakalářské práce je rešerše možností programování mikrokontrolerů Arduino prostřednictvím programu Matlab/Simulink. Součástí práce je také stručná rešerše platformy Arduino. Dále byly vytvořeny a popsány dvě ...
 • Realizace systému pro řízení mikroklimatu rostlin 

  Fikar, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout automatický systém pro udržení ideálních podmínek pro růst a správný vývoj rostlin v domácnosti, kde pro něj nejsou vhodné podmínky. Veličiny, které byly vyhodnocovány, měřeny a následně ...
 • Stanovení plošného rozložení vlhkosti zdiva mikrovlnnou metodou 

  Skružná, Olga; Válek, Jan; Hobst, Leonard (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Voda působí destruktivně na porézní stavební materiály. Získání přehledu o rozložení vlhkosti zdiva v objemu může být výhodné při hledání zdroje nežádoucí vlhkosti. Mikrovlnné stanovení obsahu vlhkosti je rychlá moderní ...
 • Systém pro měření teploty, tlaku a vlhkosti ve výrobní hale 

  Kudera, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem celkové koncepce distribuovaného systému pro měření teploty, tlaku a vlhkosti, přičemž systém je přizpůsoben pro potřeby výrobní haly přístrojových transformátorů a senzorů společnosti ...
 • Vzdáleně řízený termostat 

  Závodný, Vilém
  Cílem práce je porozumět vyráběným termostatům a navrhnout vlastní termostat tak, aby umožňoval většinu základních možností klasických termostatů a navíc nastavení a správu přes webové rozhraní. Jedná se tedy o realizaci ...
 • Vzduchotechnika budov občanského vybavení 

  Matějíček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro bazénovou halu v Karlově Studánce. Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání a upravuje přiváděný vzduch tak, aby byla zajištěna požadovaná teplota a vlhkost ...