Now showing items 1-8 of 8

 • Konstrukce zařízení pro měření charakteristiky tlumiče 

  Šplíchal, Bohuslav
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro měření charakteristik tlumičů pérování osobních automobilů. Popisuje tlumené kmitání, konstrukční provedení tlumičů a metody jejich diagnostiky. Následuje popis ...
 • Konstrukční návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla 

  Hanych, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření výškové polohy těžiště vozidel. Rešeršní část shrnuje obecně známé metody pro měření polohy těžiště a momentů setrvačnosti vozidla. Stěžejní částí práce je konstrukční návrh ...
 • Návrh zařízení pro měření aerodynamických sil a momentů v aerodynamickém tunelu 

  Brožek, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem speciálního zařízení pro měření aerodynamických sil a momentů působících na chladiče v aerodynamickém tunelu a vytvořením základního obslužného programu v prostředí LabView. Součástí ...
 • Návrh způsobu výroby nástroje a jeho ostření na CNC brusce Walter 

  Smítal, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku výroby a ostření nástroje na CNC nástrojové brusce Walter. Práce obsahuje stručný popis výrobního a měřicího zařízení, návrh nástroje a jeho použití. Dále je provedena ...
 • Problematika měření a vyhodnocování impedance vypínací smyčky 

  Švéda, Miroslav
  Práce je věnována problematice impedance vypínací smyčky. Je zde řešena problematika měření impedance vypínací smyčky, různé postupy měření a přesnost těchto měření. Dále se práce zabývá následným vyhodnocováním měření ...
 • Regulace vzduchotechnických zařízení 

  Zaoralová, Kateřina
  Cílem této diplomové práce je aplikování tématu regulace vzduchotechnických zařízení. Práce je rozdělena na tři části – A, B, C. První část je teoretická a pojednává o regulaci obecně, zaměřuje se na regulaci ve vzduchotechnice ...
 • Vodní dílo Letovice - návrh rekonstrukce systému TBD 

  Vahalík, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce systému technickobezpečnostního dohledu (TBD) na vodním díle Letovice. Úvodem je popsáno území přehrady, její okolí a samotné vodní dílo spolu s jednotlivými objekty. ...
 • Zařízení pro měření geometrie kol 

  Kliš, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zařízením pro měření geometrie kol. V úvodu bakalářské práce jsou uvedeny základní parametry geometrie podvozku vozidla. Následně jsou popsána jednotlivá zařízení pro měření geometrie ...