Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace evakuace osob ze školského zařízení 

    Tesař, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá modelací evakuace osob, konkrétně u budovy Gymnázia Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice. Dále nastiňuje možnosti ohrožení měkkých cílů a jejich následnou ochranu. Model budovy byl ...
  • Vybraná rizika měkkých cílů 

    Handl, Petr
    Diplomová práce se zabývá vybranými riziky měkkých cílů, které mohou působit negativně na bezpečnost a ochranu těchto objektů. V současném stavu nalezneme vysvětlení pojmu měkké cíle, terorismu, který na ně působí a také ...