Now showing items 1-2 of 2

  • Ocenění staveb pro potřeby pojišťoven 

    Švedová, Adriana
    Tato diplomová práce se zabývá oceněním nemovitých věcí pro potřeby pojišťoven. Nejdříve jsou vymezeny pojmy, které jsou spojeny s oceněním nemovitých věcí a pojišťovnictvím a jsou popsány jednotlivé metody ocenění. Nadále ...
  • Vliv lokality na výši obvyklé ceny bytu v Břeclavi 

    Formanová, Barbora
    Tato diplomová práce se zaobírá vlivem lokality na výši obvyklé ceny bytu ve městě Břeclavi. V první řadě jsou vymezeny základní relevantní pojmy spojené s oceňováním nemovitých věcí a jsou popsány jednotlivé metody ocenění. ...