Now showing items 1-1 of 1

  • Financování projektu z fondů EU 

    Tóthová, Jana
    Tato diplomová práce se zabývá tématem financování projektu ze strukturálních fondů EU. Nejprve jsou vymezena teoretická východiska řízení obce, projektu a projektového managementu. Další část práce analyzuje současný stav ...