Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza vybraných ukazatelů společnosti DPMB, a.s. pomocí časových řad 

  Juračková, Eliška
  Bakalářská práce je zaměřená na analýzu vybraných ukazatelů společnosti DPMB, a.s. pomocí časových řad. Soustřeďuji se především na ukazatele, které společnosti pomáhají zefektivnit fungování městské hromadné dopravy a ...
 • Anamorfní mapy v MHD 

  Kriške, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu anamorfních map a jejich využití v MHD. Popisuje metody jejich tvorby a jednotlivé varianty těchto map. Dále se práce snaží zhodnotit a klasifikovat dostupná česká i zahraniční ...
 • Autobusové nádraží ve variantě ŽUB A-Řeka 

  Pelc, Norbert
  Diplomová práce se zabývá návrhem autobusového nádraží ve variantě Železničního uzlu Brno A – Řeka. Cílem diplomové práce byl variantní návrh uspořádání autobusového nádraží v prostoru pod mostní konstrukcí železničního ...
 • Bezplatná veřejná doprava 

  Furdaničová, Alice
  Cílem této bakalářské práce je zmapování oblastí s bezplatnou veřejnou dopravou, a to jak v České republice, v Evropě, tak i v ostatních státech světa. Bakalářská práce je obohacena mapami, které znázorňují dopravní ...
 • Design držáku kol do tramvají 

  Korejz, Jiří
  Tématem této bakalářské práce je Design držáku kol do tramvají. Zadavatelem projektu je firma Škoda Transportation, která se podílela na konzultacích se záměrem výroby výsledného produktu. Práce se zabývá analýzou současného ...
 • Design tramvaje 

  Blaha, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem autonomní tramvaje, která je součástí integrované systému adaptivního řízení městské dopravy. Součástí práce je zpracování rešerší, které se zabývají historií a současnou produkcí tramvají z pohledu ...
 • Design tramvaje 

  Řihánek, Šimon
  Obsahem této diplomové práce je návrh designu nízkopodlažní tramvaje, určené převážně pro vnitroměstské použití. Součástí práce je stručné shrnutí historického vývoje, zanalyzování současných trendů na poli designu tramvají ...
 • Dopravní obsluha nádraží u řeky 

  Stupka, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem dopravní obsluhy nového brněnského nádraží v poloze Řeka. Cílem práce bylo navrhnout variantní řešení dopravního uzlu městské hromadné dopravy a autobusového nádraží, a zároveň vyřešit ...
 • MÚK na R52 - Moravany 

  Lička, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá napojením ulice Vídeňské na budoucí obytné zástavby ležící mezi Přízřenicemi a Modřicemi. Tato práce je zpracována na úrovni technické studie. Předmětem této práce je návrh mimoúrovňové křižovatky ...
 • Návrh vedení sběrné místní komunikace s tramvajovou tratí linky č.4 v areálu Zbrojovky v Brně 

  Kvaček, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je návrh páteřní místní sběrné komunikace s tramvajovou tratí linky č.4, která bude mít za cíl obsloužit přestavbové území průmyslového areálu Zbrojovky a vzájemně propojit Dukelskou třídu a ulici ...
 • Nové brněnské hlavní nádraží a jeho veřejná prostranství 

  Sedláček, Jakub
  Tématem diplomové práce je návrh nového brněnského hlavního nádraží. Řešené území novostavby protíná hranice tří katastrálních území Brna, konkrétně se jedná o Komárov, Štýřice a Trnitou. Zahrnuje samotné drážní těleso, ...
 • Přestavba křižovatky „Semilaso“ v Brně Králově Poli 

  Kopuletá, Jitka
  Předmětem diplomové práce je přestavba křižovatky "Semilasso" v Brně Králově Poli. Jedná se o světelně řízenou, průsečnou křižovatku ulic Palackého třída, Kosmova a Riegrova, která tvoří významný přestupní uzel mezi linkami ...
 • Řešení nových zastávek MHD v oblasti ulic Kounicovy a Veveří v Brně 

  Odstrčilová, Anna
  Diplomová práce řeší vybudování nových zastávek městské hromadné dopravy a přeložení vedení tramvajové trati s navazující novou organizací dopravy v oblasti ulic Veveří, Šumavská, Kounicova a Nerudova v Brně. Hlavním cílem ...
 • Simulátor MHD linek v Brně 

  Němec, František
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat simulátor linek městské hromadné dopravy na území Brna. Časy odjezdů jednotlivých linek jsou extrahovány z online jízdních řádů. Data, ze kterých je generována dopravní síť, ...
 • Studie křižovatek Pasecká, Zlín 

  Pavlacká, Šárka
  Předmětem diplomové práce je návrh řešení dvou křižovatek a úseku mezi těmito křižovatkami ve městě Zlíně. Jedná se o stykové, světelně neřízené křižovatky s nevhodným uspořádáním. Cílem práce je zvýšení bezpečnosti provozu ...
 • Tomkovo náměstí v Brně 

  Heczko, Michal
  Diplomová práce se zabývá dopravním řešením Velkého městského okruhu v Brně, okolí Tomkova náměstí. Při návrhu byla snaha o zachování trasy VMO, úsek Brno – Sever, v původním koridoru, na to navazující úsek Brno – Židenice ...