Now showing items 1-2 of 2

  • Místo ve středu města? Brno – Lokalita Veveří - Žerotínovo náměstí 

    Holá, Martina
    Předmětem řešení je revize zástavby vymezující severozápadní část Žerotínova náměstí, která je v současné době tvořena tzv. Bílým domem (Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, VOŠ zdravotnická). Návrh vychází ...
  • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

    Drnovská, Adéla
    Úkolem bylo navrhnout polyfunkční dům na křižovatce ulic Stará a Bratislavská s více než 60-ti procenty hpp věnovaných bydlení. Součástí zadání bylo vyjádřit se k otázce veřejného prostoru. Můj návrh vytváří nové náměstí ...