Now showing items 1-3 of 3

 • Městské zemědělství 

  Šárka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  V rámci současného evropského města přestává spousta lidí vnímat vztah mezi životem a přírodními procesy, které ho podporují. Zvětšování geografické i psychologické vzdáleností mezi producenty a konzumenty jídla zhoršuje ...
 • Potenciál záhrad a produkčných plôch v súčasnom meste 

  Adamková, Jana (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Green areas were an integral part of cities throughout the history. Productive garden, which represents an archetypal symbol of human livelihoods and connection between man and earth, has been disappearing from the urban ...
 • Spojení technické a přírodní infrastruktury v návaznosti na klimatické změny ve městech 

  Svobodová, Lenka
  Práce se zaměřuje na spojení technické a přírodní infrastruktury ve městech, s ohledem na klimatické změny. Prostřednictvím městského zemědělství, představuje různé druhy pěstování rostlinných plodin ve městech. V teoretické ...