Now showing items 1-5 of 5

 • Areál VUT Kraví hora 

  Trčálková, Miroslava
  Podstatou diplomové práce je podrobné zpracování studie areálu VUT na Kraví Hoře a to do měřítka 1:200. Cílem je skloubit zájmy VUT a města Brna v tomto mimořádném území k prospěchu obou subjektů. Pro potřeby města jsem ...
 • Kraví hora - rodinné stříbro VUT 

  Šagátová, Patrícia
  Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního centra a celého areálu pro Vysoké učení technické, které by sloužilo k jeho reprezentaci. Pozemek se nachází v Brně na Kraví hoře a svojí lokalitou má obrovský potenciál. ...
 • Kraví hora - rodinné stříbro VUT 

  Peštálová, Lucie
  Předmětem diplomové práce je navrhnout takovou studii a stavební program, který by se stal kompromisem mezi požadavky města Brna a VUT na území areálu Kraví hora v centru Brna. O území usiluje město Brno a rádo by jej ...
 • Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století. 

  Čech, Daniel
  Cílem návrhu bylo vytvořit funkční městskou strukturu v Náměšti nad Oslavou, která funguje na principech moderního města 21. století, ale zároveň je inspirována prvky středověkého města. Jedná se tedy o snoubení starého s ...
 • Obytný soubor Brno-Řečkovice 

  Mikesková, Denisa
  Zadáním této diplomové práce je navrhnout využití doposud nezastavěných ploch pro funkci bydlení, navázat na původní strukturu obce a efektivně využit tyto plochy. Řešené území se nachází v městské části Brno-Řečkovice a ...