Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza obrobitelnosti pružinových ocelí po tepelném zpracování 

  Vašíček, František
  Tato bakalářská práce se zabývá obrobitelností pružinových ocelí po tepelném zpracování. Stručná rešerše je věnována obrobitelnosti ocelí se zaměřením na pružinové oceli, různým vlivům působících na materiál, a také vybraným ...
 • Analýza řezivosti břitových destiček při obrábění titanové slitiny 

  Fasora, Jan
  ABSTRAKT Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá problematikou obrobitelnosti slitin titanu, řezivosti a opotřebením vyměnitelných břitových destiček (VBD) při soustružení. Důležitou část ...
 • Hodnocení obrobitelnosti slitin hliníku - kriteria hodnocení 

  Bambula, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá obrobitelností slitin hliníku. Jsou zde popsány problémy, které vznikají při obrábění hliníkových slitin, vliv chemického složení na obrobitelnost. Následující část vyhodnocuje obrobitelnost ...
 • Machinability and properties of zirconia ceramics prepared by gelcasting method 

  Kaštyl, Jaroslav; Chlup, Zdeněk; Šťastný, Přemysl; Trunec, Martin (TAYLOR & FRANCIS LTD, 2020-08-17)
  The machinability of newly developed zirconia ceramics for computer numerically controlled milling (CNC) was investigated. The zirconia blanks were prepared by the gelcasting method and tested in the green and two pre-sintered ...
 • Obrábění inconelu 718 pro aplikace v leteckém průmyslu 

  Urbánek, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání vlastností, využití a problematiku frézování Inconelu 718 pro aplikace v leteckém průmyslu. V teoretické části této práce byla provedena studie superslitin a požadavků na jejich ...
 • Obrábění rotačního dílu na CNC stroji 

  Boda, Michal
  V této bakalářské práci je zpracován návrh na výrobu dílu matice pojistky. Práce se zabývá rozborem součásti, návrhem technologie včetně volby strojů a nástrojů, což je doloženo výrobním postupem, návodkou, NC programem a ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Varhaník, Matúš
  Globálne hľadisko diplomovej práce bolo zamerané na obrábanie materiálov so zhoršenou obrobiteľnosťou. V teoretickej časti boli rozdelené a špecifikované typy vyššie spomenutých materiálov. Boli uvedené spôsoby klasifikácie ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů soustružením 

  Švorc, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na obrábění těžkoobrobitelných materiálů. V teoretické části jsou výše zmíněné materiály rozděleny a charakterizovány. Dále se práce specifikuje na kalené oceli a jejich tepelné zpracování, ...
 • Obrábění titanových slitin 

  Müller, Peter
  Táto bakalárska práca popisuje najvýznamnejšie vlastnosti a výrobu titánu, uvádza rozdelenie titánových zliatin a ich charakteristiku. V experimentálnej časti bol sústružený polotovar zo zliatiny Ti-6Al-4V a v závislosti ...
 • Obrábění titanových slitin 

  Horáček, David
  Tato práce je zaměřena na titan a jeho slitiny, z hlediska vlastností, použití. Dále je probírána problematika obrobitelnosti, řezných nástrojů, kvality obrobeného povrchu a metody obrábění. V praktické části bylo za úkol ...
 • Řešení technologie součásti "víko" v podmínkách středně velké strojírenské firmy 

  Kavan, Petr
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením stávající technologie výroby součásti „víko hydrauliky“ a návrhem nové progresivní varianty obrobení této součásti. Řešení je zaměřeno především na racionalizaci řezných nástrojů a ...
 • Technologie CNC výroby součásti z hliníkové slitiny 

  Novotný, Michal
  Diplomová práce Technologie CNC obrábění součásti z hliníkové slitiny je zpracována na základě konkrétního zadání firmy FP cz s.r.o. Jádro celé práce spočívá v návrhu technologie výroby zadané součásti z hliníkové slitiny ...
 • Vliv řezných podmínek na integritu povrchu austenitické oceli 

  Husár, Ján
  Cieľom tejto práce bolo teoreticky rozobrať problematiku obrobiteľnosti austenitických ocelí a ich využitie. V dokumente sa ďalej rozoberajú faktory, ktoré ovplyvňujú samotný rezný proces, ako sú rezný nástroj, obrábací ...
 • Vliv struktury materiálu a povrchových úprav na obrobitelnost 

  Foral, Jakub
  Bakalářská práce popisuje vliv struktury materiálu na obrobitelnost. V práci je objasněný pojem obrobitelnost, dále vybrané materiály a u nich jevy, které působí na obrobitelnost. U konkrétního materiálu byly zhotoveny ...
 • Využití řídicího systému Sinumerik 840D při programování polotovarů pro ozubená kola 

  Havlát, Pavel
  Diplomová práce se zabývá využitím řídicího systému Sinumerik 840D při programování polotovarů pro ozubená kola. První část této práce je zaměřena na rozbor obrobitelnosti materiálu s následným provedením experimentální ...