Now showing items 1-3 of 3

 • Přestavba zemědělského objektu na domov pro seniory v obci Dubné 

  Hamerníková, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je řešení sanačních prací u přestavby a stavebních úprav zemědělského objektu na domov pro seniory v Jaronicích, které jsou částí obce Dubné. Součástí této práce je technická zpráva zařízení ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby areálu Lesní správy Hlubočky 

  Barák, Libor
  Cílem bakalářské práce Realizace hrubé vrchní stavby areálu Lesní správy Hlubočky je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu pro hrubou vrchní stavbu areálu Lesní správy Hlubočky v obci Mrsklesy. Práce ...
 • Výstavba tiskárny v Zašové - stavebně technologický projekt 

  Dobiáš, David
  Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt výstavby tiskárny v obci Zašová. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, technická zpráva širších dopravních vztahů včetně výkresů, ...