Now showing items 1-2 of 2

  • Systém pro chránění laboratorního generátorového soustrojí 

    Jurák, Viktor
    Tato práce se zabývá návrhem chránění synchronního alternátoru. Úvod práce je věnován popisu laboratorního generátorového soustrojí a srovnání zařízení – ochranných terminálů a měřicích příslušenství – které lze využít pro ...
  • Testování funkce synchro-check vývodové ochrany 

    Cekl, Jakub
    Práce se věnuje testování automatického fázování za pomoci terminálu točivého stroje REM 545 firmy ABB a jeho funkce synchro-check zkušebním přístrojem CMC 256+ firmy OMICRON, kterým jsou simulovány parametry sítě a ...