Now showing items 1-12 of 12

 • Detailní projektování technologického pracoviště ve společnosti MEDIA EFEKT, s.r.o. 

  Dobeš, Jan
  Diplomová práce se zabývá projektováním v podniku MEDIA EFEKT. První část práce popisuje aktuální stav výrobní haly. Dále je práce zaměřena na tři varianty výroby rozvodného tělesa. Druhá část práce objasňuje uspořádání ...
 • Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku 

  Mohorko, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na technologické projektování v malém podniku ENGITEC Motosport s.r.o. V první teoretické části práce je podrobně toto téma popsáno a rozebráno jak z hlediska ekonomického, tak i technického. V ...
 • Návrh technologie výroby součásti "hubicová spojka" s využitím zapichovacích cyklů CNC soustruhu. 

  Věrný, Luděk
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout technologii výroby součásti, pomocí dostupných moderních strojů a nástrojů, která by podstatným způsobem snížila výrobní náklady. Jedná se o výrobu součásti "Hubicová spojka" z ...
 • Návrh technologie výroby tělesa válečku 

  Drmela, Radim
  Bakalářská práce se zabývá technologií výroby tělesa válečku ve firmě Kovo Šmerda. První část práce je zaměřena na rozbor technologičnosti. Druhá část práce, praktická, objasňuje technologii výroby tělesa válečku do důlních ...
 • Nová varianta technologie součásti "těleso ventilu" 

  Kouřil, Vít
  Bakalářská práce porovnává dvě technologické varianty výroby vnitřního vybrání na součásti těleso šoupátka typ S43. Jedná se o šoupátko uzavírací kované pro klasickou energetiku. V práci je rozebráno a zobrazeno konstrukční ...
 • Obrábění součásti "Stator elektromotoru" ve firmě PBS Velká Bíteš. 

  Komínek, Jiří
  Ve své práci jsem představil nový způsob výroby součástí ,,stator elektromotoru“ ve firmě První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s, kterým je možné nahradit stávající technologii. Při sestavování této práce jsem použil ...
 • Produktivní frézování hliníkových slitin 

  Dvořák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na frézování slitin hliníku, kde je nejprve popsána technologie frézování, dále pak řezné materiály a hliníkové slitiny. Hlavní částí práce bylo provedení experimentu. Experiment byl zaměřen ...
 • Řešení technologie výroby součásti v podmínkách firmy "Jiří Krejčí - Brukr". 

  Pilný, Lukáš
  Návrh technologie výroby stavěcího šroubu v podmínkách firmy „Jiří Krejčí – Brukr“. Volba strojů pro zajištění výroby. Návrh polotovarů a výběr jejich optimálních variant pro uvažované alternativy výroby. Nalezení ...
 • Studie norem řízení pro výrobní organizaci 

  Altmanová, Hana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu výkonových norem a využitelnost klíčové technologie ve výrobní firmě KLEIN automotive s.r.o. Práce následně navrhuje řešení výpočtu norem dle nových metod pro konkrétní technologii ...
 • Technologický postup výroby průtokové koncovky 

  Benda, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením technologického postupu výroby průtokové koncovky pro firmu EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. První část práce je zaměřena na konstrukční a technologický rozbor součásti. V praktické ...
 • Technologie výroby součásti 

  Havlát, Pavel
  Práce se zabývá technologií výroby součásti typu hřídel. V první části práce je popsána problematika strojního obrábění (historie a vývoj strojního obrábění, vznik třísky, řezná síla a teplo vznikající při obrábění). Další ...
 • Výroba hřídele pro pohon zemědělského stroje 

  Tenora, Tomáš
  Předmětem zadané bakalářské práce je analýza technologie výroby hřídele pro pohon zemědělského stroje. Po rozboru technické dokumentace práce obsahuje analýzu stávající výroby v podmínkách firmy. Vlastním cílem bakalářské ...