Now showing items 1-7 of 7

 • Administrativní budova s provozními sklady - stavebně technologický projekt 

  Hirsch, Roman
  Obsahem této práce je stavebně technologický projekt administrativní budovy s provozními sklady v Brně. Zahrnuje stavebně technologickou zprávu, studii realizace hlavních technologických etap, technickou zprávu zařízení ...
 • Administrativní budova v Brně, stavebně technologická příprava stavby. 

  Romashkyn, Mykola
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava administrativní budovy v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu, stavebně technologickou studii, technologické předpisy, návrh vhodných strojů a mechanismů ...
 • Montáž ocelové haly v Okřínku 

  Zdražil, Luboš
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou montáže ocelové haly v Okřínku. Součástí této etapy je montáž všech prvků ocelové haly včetně trapézového plechu, Pro danou etapu je zpracován technologický předpis, posouzení ...
 • Příprava a realizace výrobní haly v Holešově 

  Ševela, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu v rámci přípravy a realizace výrobní haly v Holešově. Práce zahrnuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, studii realizace hlavních technologických ...
 • Smuteční síň v Jevišovce - hrubá vrchní stavba 

  Štěrba, Martin
  Cílem této bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby smuteční síně v obci Jevišovka. Obsahem práce je technická zpráva technologické etapy hrubé vrchní stavby, řešení dopravních tras a jejich ...
 • Stavebně technologická studie etapy provádění podlah v domově pro seniory 

  Hesková, Veronika
  Bakalářská práce řeší stavebně technologickou studii etapy provádění podlah v novostavbě domova pro seniory v Luhačovicích. Součástí této práce je technická zpráva, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz ...
 • Výrobní a skladová hala Jindřichův Hradec - hrubá vrchní stavba 

  Hirsch, Roman
  Obsahem práce je realizace hrubé vrchní stavby výrobní a skladové haly v Jindřichově Hradci. Zahrnuje stavebně technologickou zprávu, technickou zprávu zařízení staveniště, širší dopravní vztahy, technologický předpis pro ...