Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh technologie výroby upínače pro lisování plastů 

  Duda, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vyhotovením technologických postupů vedoucím k optimálnímu způsobu řešení opravy poškozených dílu upínače a vytvoření výrobních postupů pro výrobu nových součástí sestavy. Teoretická část je ...
 • Problematika vnitřního pnutí v materiálech při obrábění tenkostěnných dílů 

  Osička, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzu příčin vzniku zbytkového napětí v materiálech při čelním frézování. Měřením jsou porovnáváni zástupci tří skupin hliníkových slitin (5000, 6000, 7000). K měření zbytkového napětí hliníkových ...
 • Problematika výroby železničního dvojkolí pro kolejová vozidla 

  Šimčík, Vladimír
  Hlavní myšlenkou této bakalářské práce je především podat přehlednou formou princip technologie výroby železničního dvojkolí, skládajícího se z kol, nápravy a dalších nezbytných komponent. Na základě dostupných informačních ...
 • Rešerše nástrojových upínacích rozhraní frézovacích strojů 

  Coufal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby upínání nástrojů pro frézovací stroje. První část obsahuje základní rozdělení nástrojových upínačů. Popisuje moţnosti upínání nástrojových drţáků ve vřetenu obráběcího stroje. Druhá ...
 • Studie zavedení štíhlé výroby ve vybraném provozu 

  Vaňous, Petr
  Diplomová práce pojednává o stávajícím stavu divize NÁSTROJÁRNA UNIPLUS patřící do společnosti ALEMA Lanškroun a.s., kde se zaměřuji na optimalizaci výrobního procesu. Práce obsahuje analýzu současného stavu nástrojárny ...