Now showing items 1-20 of 25

 • Biodegradabilní kostní implantáty na bázi železa 

  Tkáčová, Tereza
  Táto práca sa zaoberá biologicky degradabilnými kostnými implantátmi na báze železa. V súčasnosti využívané implantáty na báze kovu majú nevýhodu v tom, že často je nutný sekundárny operačný zákrok na ich odstránenie. Preto ...
 • Biodegradabilní kostní implantáty na bázi železa 

  Hrabovský, Jan
  Tato práce pojednává o aktuálním tématu, kterým jsou biodegradabilní kostní implantáty. Tyto materiály mohou být vhodný kandidát pro dočasné dlahy, přičemž dochází k jejich pozvolnému rozkladu. Důležitým parametrem jsou ...
 • Biokompatibilní kovové materiály 

  Mišáková, Liliana
  Táto bakalárska práca spracovaná formou literárnej rešerše sa zaoberá problematikou biokompatibilných kovových materiálov. Cieľom tejto práce je poskytnúť prehľad o materiáloch používaných vo všeobecnom a zubnom lekárstve ...
 • Characterization of Powder Metallurgy Processed Pure Magnesium Materials for Biomedical Applications 

  Březina, Matěj; Minda, Jozef; Doležal, Pavel; Krystýnová, Michaela; Fintová, Stanislava; Zapletal, Josef; Wasserbauer, Jaromír; Ptáček, Petr (MDPI AG, 2017-10-31)
  Magnesium and its alloys are modern lightweight materials applicable in a wide range of industrial fields from aerospace and automotive to biomedical applications. Its main advantages are a good strength to weight ratio ...
 • Elektrochemické korozní charakteristiky Mg-Zn systémů připravených metodou práškové metalurgie 

  Kotek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá hodnocením elektrochemických korozních charakteristik Mg-Zn systémů připravených metodou práškové metalurgie v SBF roztoku. Hlavním cílem práce je analýza vlivu chemického složení, dosažené struktury ...
 • Grafitické litiny a vliv hořčíku na jejich strukturu a vlastnosti 

  Nekuda, Pavel
  Práce pojednává o druzích grafitických litin a jejich metalurgickém zpracování hořčíkem. V praktické části je proveden experiment, při němž jsou odlity vzorky grafitické litiny s různým množstvím použitého modifikátoru, u ...
 • Influence of plasma electrolytic oxidation on fatigue performance of AZ61 magnesium alloy 

  Němcová, Aneta; Skeldon, Peter; Thompson, George; Morse, Stuart; Čížek, Jan; Pacal, Bohumil (Elsevier, 2014-05-01)
  The effect of plasma electrolytic oxidation (PEO) on the fatigue of AZ61 magnesium alloy has been investigated under high cycle conditions in air and 3.5% NaCl solution. PEOemployed an alkaline pyrophosphate-silicate-fluoride ...
 • Interakce kovových iontů s huminovými látkami 

  Obručová, Kateřina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na huminové látky, zvláště pak fulvinové a huminové kyseliny. Zabývá se jejich vznikem a následnou extrakcí z přírodních materiálů. Popsány jsou nejen fyzikální a chemické vlastností, ...
 • Kostní implantáty na bázi řeleza a hořčíku 

  Košíček, Adam
  Tato práce se zabývá vlastnostmi kovových biomateriálů z hlediska jejich použitelnosti pro účely dočasných kostních implantátů. Práce se zaměřuje na biodegradabilní materiály na bázi železa a vhodné slitinové příměsi, které ...
 • Materials For Biodegradable Bones Based On Fe 

  Hrabovský, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The thesis deals with biodegradable bone implants which must have good mechanical properties and also good compatibility with the human body. The thesis contains literary research in the area of bone physiology, biogenic ...
 • Materiály na bázi železa pro biodegradabilní kostní implantáty 

  Hrabovský, Jan
  Práce se zabývá biodegradabilními kostními implantáty, u kterých je kladen velký důraz nejen na dobré mechanické vlastnosti, ale také dostatečnou biokompatibilitu. V práci je rešerše literatury z oblasti fyziologie kosti, ...
 • Mikrostruktura a mechanické vlastnosti biodegradabilních slitin na bázi hořčíku 

  Faltejsek, Petr
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat přehled materiálů pro biomedicínské aplikace, srovnání biokompatibilních a biodegradabilních materiálů a dále přehled biodegradabilních slitin na bázi hořčíku. Práce má celkem čtyři ...
 • Modifikace grafitických litin a odeznívání modifikačního účinku 

  Paták, Daniel
  Práce předkládá literární rešerši týkající se výroby litin s kuličkovým grafitem. Důraz je zde kladen na objasnění principu modifikace a odeznívání modifikačního účinku. V rámci práce byl proveden vlastní experiment ...
 • Nanokompozity s kovovou matricí 

  Chlupová, Monika
  Tato práce se zabývá převážně nanokompozity s kovovou matricí (MMNC), jejichž výzkum započal teprve nedávno. V první části této práce jsou definovány kompozitní materiály obecně, přičemž větší část je věnována kompozitům ...
 • Nekonvenční technologie přípravy objemového materiálu z práškového Mg 

  Horálek, Matyáš
  Tématem této bakalářské práce je proces přípravy a zpracování objemového materiálu z hořčíkového prášku pomocí nekonvenčních technologií. Objemové materiály byly hodnoceny z hlediska porozity, mikrostruktury a fyzikálně ...
 • Objemové materiály na bázi Zn a Mg pro biomedicínské aplikace 

  Ryšťák, Jaroslav
  Tématem diplomové práce je proces přípravy objemového materiálu Zn-Mg slinováním při lisování za tepla z práškových směsí. Objemové materiály byly hodnoceny z hlediska struktury, porozity a fyzikálně mechanických charakteristik ...
 • Přehled aplikací odlitků z neželezných slitin vyrobených metodou vytavitelného modelu 

  Tučková, Eva
  Tato bakalářská práce je rešerše zaměřena na téma aplikace odlitků vyrobené technologií vytavitelného modelu z neželezných slitin, konkrétně hliníku, hořčíku a titanu, v různých průmyslových odvětví. V jednotlivých kapitolách ...
 • Technologie galvanické anodizace neželezných kovů a slitin 

  Remešová, Michaela
  Diplomová práce se zaměřuje na teoretický popis technologie anodické oxidace hliníku, hořčíku, zinku a jejich slitin. V práci jsou podrobně popsány metody tvorby oxidické vrstvy a chemické procesy, ke kterým během anodizace ...
 • Únavová odolnost extrudované Mg-slitiny AZ91E 

  Sobola, Petr
  Předložená diplomová práce se zabývá únavovým chováním hořčíkové slitiny AZ91E vyrobené metodou extruze. V práci byly zjištěny základní mechanické charakteristiky a získána data z únavových zkoušek. Dále proběhlo metalografické ...
 • Využití slitin lehkých kovů v konstrukci moderní elektroniky 

  Suchánek, Matěj
  Tato bakalářská práce přináší základní přehled o slitinách lehkých kovů, zejména se jedná o slitiny hliníku, hořčíku a titanu. Dále se zabývá jejich rozdělením a vlastnostmi, od kterých se dále odvíjí vhodnost jejich použití ...