Now showing items 1-1 of 1

  • Přístrojový transformátor napětí venkovního provedení. 

    Velešík, Petr
    Stěžejní částí diplomové práce je provedení rozboru funkce přístrojového transformátoru napětí s pomocí náhradního schématu a fázorových diagramů. U prvků náhradního schématu je řešen jejich vliv na chyby přístrojového ...