Now showing items 1-4 of 4

 • Aplikace lokálních aproximátorů pro řízení reálného mechatronického systému 

  Palaj, Lukáš
  Cieľom práce je aplikácia lokálnych aproximátorov pre riadenie reálnych mechatronických sústav pomocou metódy dopredného riadenia predstavujúcej zaujímavú alternatívu k metódam využívajúcim globálne aproximátory. Po ...
 • Magneticky levitující vozítko 

  Jančuš, Rastislav
  Táto diplomová práca zhrňuje obecné teoretické poznatky v oblasti permanentných magnetov a elektromagnetizmu. Popisuje jednosmerný elektromagnet ako základný stavebný kameň levitujúceho rýchlovlaku. Ďalej sa práca venuje ...
 • Pasivní axiální magnetické ložisko 

  Dostál, Patrik
  Cílem bakalářské práce je určení vlastností pasivního magnetického ložiska. Praktická část práce se skládá ze dvou pasáží – experimentální měření vlastností již realizovaného pasivního axiálního magnetického ložiska a ...
 • Speciální typy ložisek a jejich aplikace 

  Polášek, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je poskytnout rešeršní rozbor speciálních typů ložisek. Práce je zaměřena především na magnetická a vzduchová ložiska, která jsou z kategorie speciálních ložisek nejvíce dostupné a využívané. ...