Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizace linky pro defektoskopii železničních kol 

    Hubený, Marek
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému pro testovací linku využívající ultrazvukové defektoskopie a magnetické práškové defektoskopie. Testovací linka je určena pro nedestruktivní testování ...
  • Problematika nedestruktivního zkoušení v současné průmyslové praxi 

    Jakubcová, Eliška
    Bakalářská práce se zabývá problematikou certifikace pracovníků v oboru nedestruktivního zkoušení dle platných norem. Teoretická část práce porovnává český certifikační systém pracovníků nedestruktivního zkoušení se systémy ...