Now showing items 1-20 of 33

 • Aplikace pro zpracování CT/MRI snímků s podporou tvorby 3D geometrie 

  Konečný, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na zpracování medicínských snímků běžně dostupných v lékařské technice, jejich následnému zpracování základními obrazovými operacemi a zpětné 3D rekonstrukci ve vytvořeném programu.
 • Automatický výběr arteriální vstupní funkce pro metodu DCE-MRI 

  Šenkeřík, Vojtěch
  Tato práce je zaměřena na automatickou detekci arteriálních pixelů při metodě DCE-MRI. První část práce se zabývá literární rešerší dané problematiky. V druhé části jsou představeny 4 algoritmy pro detekci arteriálních pixelů.
 • Detekce RF signálu u MRI 

  Břínek, Adam
  Predkládaná bakalárská práce je zamerena na detekci MR signálu a na návrh laboratorního cvicení k danému tématu. Duraz je kladen na popis rozdílu mezi lineární a kvadraturní detekcí s ohledem na SNR. Pro práci v laboratorním ...
 • Evaluation of the Most Effective MRI Methods for a Diagnosis of the Brain Tumors 

  Širůčková, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The purpose of this project is to find out the most effective method for a diagnosis of the brain tumors utilizing different magnetic resonance imaging methods. Acquired MRI images were analyzed in two diagnostic programs, ...
 • Interaktivní 3D modelování lidských tkání na základě CT/MR dat 

  Satinský, Tomáš
  Tato práce se skládá z teoretického rozboru, návrhu a implementace systému pro tvorbu trojrozměrných počítačových modelů tkání lidského těla. Tyto modely budou vytvářeny na základě dat získaných pomocí počítačové tomografie ...
 • Komprimované snímání v perfuzním zobrazování pomocí magnetické rezonance 

  Mangová, Marie
  Perfúzní zobrazování pomocí magnetické rezonance je lékařská diagnostická metoda, která se zdá být v dnešní době velmi slibnou. Tato práce se zabývá řídkými reprezentacemi, rekonstrukcí matic s nízkou hodností a komprimovaným ...
 • Měření a zpracování difuzních dat pomocí magnetické rezonance 

  Vankó, Bence
  Táto bakalárska práca sa zaoberá DTI vyšetrením. Difúzny tenzorový model zobrazovania pomocou magnetickej rezonancie je moderná diagnostická metóda využívaná hlavne pre zobrazenie priestorového vzťahu určitej neurónovej ...
 • Modelování a analýza signálů v zobrazování perfúze magnetickou rezonancí 

  Kratochvíla, Jiří
  Práce ve své teoretické části popisuje perfúzní analýzu pomocí dynamického zobrazování s kontrastní látkou magnetickou rezonancí od akvizice dat až po stanovení odhadů perfúzních parametrů. Metoda je používána převážně v ...
 • Modelování perfuzních křivek v dynamické magnetické rezonanci 

  Ochodnický, Erik
  Perfúzne zobrazovanie pomocou dynamickej MRI má veľmi široké uplatnenie v lekárskej praxi, pretože poskytuje informácie o perfúznej charakteristike sledovaného tkaniva. Pri využití klasickej rekonštrukcie platí, že z dôvodu ...
 • Modelování v perfusním MR zobrazování 

  Válková, Hana
  Tato práce se zabývá perfuzní analýzou pomocí magnetické rezonance DCE-MRI. Práce v úvodu popisuje problematiku akvizice dat pro DCE-MRI, nutnost použití kontrastních látek a přibližuje základní principy perfuzní analýzy. ...
 • Moderní metody zvýrazňování statických MR obrazů 

  Zbranek, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout a implementovat vhodnou metodu pro zvýraznění MR tomografických obrazů a na základě identifikace hran stanovit hrubé dělení sledovaných oblastí. K tomu účelu je možné použít například ...
 • Návrh a realizace klecové cívky pro MRI 

  Sedlář, Petr
  Práce se zabývá návrhem a experimentální výrobou objemové cívky typu Birdcage využívané pro zobrazovací systém magnetické rezonance (MRI). Objemové cívky jsou obecně velice výhodné pro použití v MRI, protože v transversálním ...
 • Neurofeedback aktivity amygdaly pomocí funkční magnetické rezonance 

  Sobotková, Marika
  Tato diplomová práce se zabývá neurofeedbackem pomocí magnetické rezonance. V tomto případě je pomocí emočně regulačního vizuálního úkolu sledována a regulována aktivita amygdaly. Byl navrhnut postup, jak zpracovávat měřená ...
 • Nové trendy v oblasti dendrochronologie 

  Horáček, Tomáš
  Tato práce se zabývá popisem současných a experimentálních metod odběru vzorků pomocí presslerova nebozezu, výřezů z kmene, fotografie, rentgenu, počítačové tomografie a magnetické rezonance na poli dendrochronologického ...
 • Numerická analýza a měření magnetických vlastností nehomogenních materiálů technikami NMR 

  Mrázek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá magnetickou susceptibilitou konkrétního objektu (skleněná krychle, uvnitř které se nachází čtyři tyče s vodou). V první části bylo provedeno měření magnetické susceptibility objektu. Měření ...
 • Numerické modelování a měření magnetické susceptibility nehomogenních materiálů technikami NMR 

  Julínek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá magnetickou susceptibilitou konkrétního objektu (skleněná krychle s jílem, uvnitř které se nachází skleněné kulička s vodou). V první části bylo provedeno měření magnetické susceptibility ...
 • Optimalizace parametrů při měření magnetické susceptibility technikami NMR 

  Pinkava, Jan
  Tématem bakalářské práce je měření magnetické susceptibility technikami nukleární magnetické rezonance. Různé materiály v silném magnetickém poli toto pole ovlivňují a deformují. Velikost a tvar deformace způsobuje ...
 • Perfuzní analýza s využitím metody DSC-MRI 

  Minsterová, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou DSC (Dynamic Susceptibility Contrast), založenou na susceptibilním váhování. Tato metoda je jedna z používaných perfuzních metod kontrastního vyšetření pomocí magnetické rezonance ...
 • Rekonstrukce snímků z magnetické rezonance pomocí optimalizačních metod 

  Onderlička, Tomáš
  Magnetická rezonance je diagnostická metoda používaná pro zobrazení vnitřních orgánů těla. Její hlavní nevýhodou je dlouhá doba snímání, která jde ovšem zrychlit metodou komprimovaného snímání. Ta spočívá v naměření jen ...
 • Segmentace obrazů magnetické rezonance 

  Hanák, Pavel
  The aim of the study was based on magnetic resonance images to create a program for detection of gray and white matter by using different segmentation algorithms. First, using a selection of basic techniques, then application ...