Now showing items 1-4 of 4

 • Izolace nukleových kyselin pro diagnostické účely s využitím polymerních nosičů 

  Syslová, Ivona
  V diplomové práci byla studována izolace kyseliny deoxyribonukleové (DNA) pomocí tří různých metod: fenolovou extrakcí, vysolováním chloridem sodným a magnetickou separací využívající reverzibilní adsorpce nukleových kyselin ...
 • Magnetické třídění popílků a aplikace produktů 

  Červený, Ľuboš
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou magnetické separace popílku a použitelností produktů separace ve výrobě žárovzdorných keramických materiálů. V práci byl použit vysokoteplotní popílek z elektrárny Mělník. ...
 • Magnetický separátor 

  Šnédar, Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh konstrukčního řešení pásového magnetického separátoru s permanentním magnetem určeného pro separaci nežádoucího feromagnetického odpadu z odpadu z třískového obrábění hliníku. Tato zpráva ...
 • Magnetický separátor 

  Křupka, Jiří
  Cílem bakalářské práce je návrh konstrukčního řešení magnetického separátoru určeného k separaci drobného průmyslového odpadu. Tato zpráva obsahuje přehled zařízení světových výrobců, která slouží k magnetické separaci ...