Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace lokálních aproximátorů pro řízení reálného mechatronického systému 

    Palaj, Lukáš
    Cieľom práce je aplikácia lokálnych aproximátorov pre riadenie reálnych mechatronických sústav pomocou metódy dopredného riadenia predstavujúcej zaujímavú alternatívu k metódam využívajúcim globálne aproximátory. Po ...
  • Magneticky levitující vozítko 

    Jančuš, Rastislav
    Táto diplomová práca zhrňuje obecné teoretické poznatky v oblasti permanentných magnetov a elektromagnetizmu. Popisuje jednosmerný elektromagnet ako základný stavebný kameň levitujúceho rýchlovlaku. Ďalej sa práca venuje ...