Now showing items 1-8 of 8

 • Hydrodynamické tlumiče na principu magnetické kapaliny 

  Přikryl, Matěj
  Diplomová práce se zabývá magnetickými kapalinami a jejich aplikací v hydrodynamických tlumičích. V první části práce je provedena rešerše stávající technologie hydraulických tlumičů se zaměřením na tlumiče využívající ...
 • Hydrodynamické tlumiče na principu magnetické kapaliny 

  Přikryl, Matěj
  Tato práce se zabývá problematikou tlumení vibrací vznikajících při pohybu vozidla. V první části je uveden přehled současných typů tlumičů s detailním vysvětlením principu tlumiče hydrodynamického. Součástí práce je také ...
 • Konstrukce nízkotlakého pístového reometru 

  Lán, Radek
  Tato práce se zabývá konstrukcí nízkotlakého reometru určeného pro experimentální zjišťování vlastností magnetoreologické (MR) kapaliny při dlouhodobé zátěži. V první části práce je krátce MR kapalina představena. Dále je ...
 • Magnetorheological Suspension Damper for Space Application 

  Kubík, Michal
  Disertační se práce se zabývala vývojem magnetoreologického (MR) tlumiče odpružení pro kosmonautiku. Dle současného stavu poznání jsou důležitými parametry pro semi-aktivně řízený tlumič pro kosmonautiku hermetické oddělení ...
 • Přehled konstrukčních řešení magnetoreologických tlumičů 

  Tran, Adam
  Bakalárska práca popisuje tlmiace systémy v podobe MR tlmičov a MR ventilov. Na úvod je uvedený samotný MR efekt v MR zariadeniach. Ďalšia časť práce zahrňuje jednotlivé konštrukcie, materiálové usporiadanie, charakteristiky ...
 • Rekonstrukce nedemontovatelného MR tlumiče LORD 

  Lochman, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací úpravy nedemontovatelného magnetoreologického tlumiče LORD, který časem získal netypickou Fv charakteristiku. V úvodní části je popsáno fungování magnetoreologické ...
 • Slit-flow reometr pro magnetické i nemagnetické kapaliny 

  Železník, Tomáš
  V rámci téhle diplomové práce se vyvinula, vyrobila a otestovala čtvrtá evoluce slit-flow reometru spolu s dalšími nezbytnými součástmi, jako např. jeho držák, rám pohonu a potřebné přípravky. Tento reometr dokáže měřit ...
 • Studium sedimentace MR kapalin 

  Berka, Pavel
  Práce se zabývá akcelerovanou sedimentací magnetoreologických (MR) kapalin a to za pokojové i zvýšených teplot (40, 60 a 80 °C). Sedimentace je akcelerována pomocí centrifugy. Testovanou kapalinou je MRF - 122EG od společnosti ...